Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


150 години Народно читалище „Балкански просветител“ – кв. Райково, Смолян
22.02.2021

На 18 февруари 2021 г. в залата на Народно читалище „Балкански просветител“ – Смолян, кв. Райково, се откри документална изложба, посветена на 150 години от създаването му. Тя е съвместна инициатива на читалищните дейци и Държавен архив – Смолян. Посветена е на първите години от основаването на културно-просветната институция и затова е озаглавена „Началото…“.

Изключителен феномен на Българското Възраждане е появата на читалищата. Тези обществени институции, изпълнявали учебно-просветителски, социални и не на последно място, националноосвободителни функции. Създаването на читалище „Балкански просветител“ и неговата дейност са пример за последвалите ги културно-просветни обединения в региона. Чрез учредяването му през 1871 г. се слага началото на дългогодишната читалищна дейност в тогавашното с. Райково.

Изложбата бе експонирана на табла, включващи документи от личните фондове, съхранявани в ДА–Смолян, на известните краеведи и общественици – Христо Попконстантинов, Христо Господинов Дичев, Петър Маринов, Андрей Печилков, Димитър Гравчев, Никола Пашов и др. Фрагменти от статии, юбилейни конференции и издания също допълваха характеризирането на местното население и обстановката през Възраждането, довела до създаването на читалището. Фотодокументите са портрети на основателите и изтъкнатите дейци Марко Савов-Карловеца, Стою Бобутанов, Данаил Костов и др. Изгледите от родопското селище са дело на двамата имените родопски фотографи Крум Савов и Димитър Френкев. За достоверността на събитието сочат и публикациите във вестниците „Право“ и „Македония“ от 1871 г., оригиналните дигитални копия на които ни бяха любезно предоставени от отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. Интерес предизвикаха списъците на първите дарители и информацията за по-значимите събития след създаване на читалището.

При спазване на противоепидемичните мерки, на откриването присъстваха: Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян, полк. Кацаров – командир на 101-ви алпийски полк, енорийският свещеник иконом Запрян Шиков, гости и приятели. Трогателен жест беше подаряването на книги за читалищната библиотека от бившия директор на Смолянския архив – г-н Андрей Печилков.

С тази документална изложба започват инициативите на читалището за отбелязване на юбилейната му годишнина. Обявен бе конкурс за деца на тема: „Моето любимо читалище“.

За Държавен архив – Смолян това беше първата от поредицата прояви, посветени на 70-годишнината от създаването на българските държавни архиви.

 
Автор на снимките: Иван Френкев

>>