Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Заключителна пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“
15.12.2020

На 4 декември 2020 г., от 11:00 ч, в залата на Регионален пресклуб на Българска телеграфна агенция (БТА) в Плевен, се проведе заключителната пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), финансиран от Национален фонд „Култура“ (НФК) по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, съгласно сключен Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г., изпълняван от екип от служители на отдел „Държавен архив“ – Плевен.

Проектът има за цел популяризиране на исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона чрез визуализиране на стари негативи. С визуализацията на практически неизползваемите към момента негативи, съхранявани в отдел „Държавен архив“ – Плевен, да се разширят възможностите на достъп и да разкрие съдържащата се в тях информация.

Партньори по проекта са: Областна администрация – Плевен, Общински медиен център – Плевен и Професионална гимназия (ПГ) по туризъм „Алеко Константинов” в Плевен.

Предвид епидемичната обстановка в страната, през месец юни 2020 г. срокът за изпълнението на дейностите по проекта е удължен с допълнително споразумение между НФК и ДАА до 31.12.2020 г., и представяне на пълни данни за неговата реализация до 31.01.2021 г.

Поради същата причина заключителната пресконференция се проведе в пресклуба на БТА с ограничен брой присъстващи и при спазване на всички противоепидемични мерки.

За реализацията на проекта са изпълнени дейности:

1. Избрани са външни изпълнители за: отдаване под наем на специализирана техника – скенер за негативи и диапозитиви; изработката на информационна табела; дизайн и печат на документална изложба от 20 табла на винил с превод от български на английски език, изработка на 30 плаката и 60 покани, и изготвяне на друга една дигитална изложба с включени 60 кадъра визуализирани негативи.

2. Извършен е подбор и анотиране на 1000 кадъра негатив по критерии за време, място, теми и значимост на личностите и събитията запечатани върху тях, от сътрудник - проучване.

3. Визуализирани са 1000 кадъра негатив от сътрудник – дигитализация за изготвянето на двете изложби.

4. От ръководителят на проекта са организирани и проведени началната и заключителна пресконференции по проекта, две беседи и два открити урока с 10 доброволци – ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен. Поради интерес към проекта е проведена среща с беседа пред ученици от Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен.

5. С привлечените 10 доброволци – ученици от гимназията по туризъм са прегледани 1000 кадъра визуализирани негативи и са подбрани 60 от тях за включването им в дигиталната изложба по проекта.

6. Двете изложби са представени пред заинтересованите страни и обществеността на 6 март в изложбената зала на Държавна агенция „Архиви“. Тази от 20 табла на винил се откри пред сградата на отдел „Държавен архив“ – Плевен на 11 септември, а на 16 октомври гостува на отдел „Държавен архив“ – Монтана.

7. В изпълнение на проекта дигитална изложбата се публикува в двата сайта на Държавна агенция „Архиви“ и на община – Плевен, и на фейсбук страницата на дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана. Поради интерес изложбата се публикува също и на сайта и на фейсбук страницата на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен, както и на създадената фейсбук страница на отдел „Държавен архив“ – Плевен.

Събитието е отразено в медиите:

Пресконференция на Маринела Йорданова за проект „Позитивни спомени от старите негативи“ на Държавен архив – Плевен, финансиран от НФ „Култура“
Източник сайт на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_xsrmvwtz

Проект популяризира исторически събития и факти от миналото на Плевен и региона
Източник: http://www.pleven.utre.bg/2020/12/07/569634-proekt_populyarizira_istoricheski_subitia_i_fakti_ot_minaloto_na_pleven_i_regiona

Радиопредаване на Общински медиен център – Плевен от 07.12.2020 г. 

Съобщение в Областен вестник „Посоки“ – Плевен, бр. 93/8–9.12.2020 г.
 

>>