fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Сдружение „Общество за духовни изяви“ дари документи на Държавен архив – Бургас
13.02.2018

Сдружението с нестопанска цел „Общество за духовни изяви“ е регистрирано на 21 май 2001 г. в Бургас. Негови учредители са 11 творци, чиято цел е да разширяват творческите контакти между представители от различни сфери на културата. Председател на сдружението е бургаската журналистка и общественичка Румяна Емануилиду.
Сдружението развива активна дейност в Бургас, в резултат на която се организират редица културни събития с широк отзвук в обществото. Негова е инициативата, подкрепена и от Бургаския архив, къщата на маестро Георги Шагунов да се превърне в Културен център – Къща на музика.

През 2017 г. Сдружението и Община Бургас реализираха проект „Шагуниада – градска музика на Георги Шагунов“, като изготвиха аудиодискове, които да се предоставят на културни институции и училища. Пазителят на оригиналните партитури на маестрото Държавен архив – Бургас получи първия диск на самия концерт.

Дарените документи са от самото му учредяване, кореспонденция, снимки, публикации и др., отразяващи дейността му и организирани от него събития. Това е ценно постъпление с документи в Бургаската архивна съкровищница, докосващо ни до културния живот в града.
 


>>