Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Изложба “Ген. Васил Делов – освободителят на Кърджали”
10.10.2012

На 10 октомври 2012 г. в Изложбената зала на Държавен архив – Кърджали беше открита изложбата “Ген. Васил Делов – Освободителят на Кърджали” по повод 100-годишнината от Балканската война и освобождението на Кърджали. Изложбата беше открита в присъствието на Областния управтел на Област Кърджали - Ивака Таушанова и заместник кмета на Община Кърджали, които отбелязаха значимостта на делото на В. Делов и оцениха качествата на експонираната изложба. В 25 табла са показани документи отразяващи по-важни моменти от  живота и делото на генерал Делов – израстването му  в семейство с възрожденски дух, родственици на възрожденците  Г.С. Раковски и  Гавраил Кръстевич, последният генерал-губернатор на Източна Румелия, обучението му в  Априловската гимназия, помощта, която оказва в Руско-турската война. Откроени са мястото му на офице10р, завършил с първия випуск Военното училище в София, специализирал в Русия, заслугите му за изготвяне на първите български учебници за подготовка на войниците и подофицерите, за изграждане на материалната база и дисциплината в българската армия, храбростта му като участник в  Сръбско-българската война, способността внимателно да обмисля и планира операциите като командващ в Балканската война. Съвсем закономерно специално място в експозицията е отделено на заслугите му за Освобождението на Кърджали като командир на Хасковския отряд взел отговорното решение и успешно реализирал го с помощта на воините, които ръководи.
  В изложбата са експонирани ценни документи – оригинални снимки от съхраняваните в  архива спомени на негови родственици, наследници и приятели, снимки за Балканската война, както и особено ценни документи за ген. Васил Делов от фондовете на ЦДВА, свързани с неговата дейност и длъжностно израстване. Особен интерес представляват неговите самооценки като военен и заветът му към войниците и офицерите от българската армия.
Откриването и  беше отразено в широко в местната преса и телевизия.  Изложбата бе масово посетена от много граждани на гр. Кърджали и  гости на града още в нощта на откриването и продължава да привлича нови посетители, особено от местните учебни заведения. (виж тук)


>>