Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Ученици от СУ „Васил Левски“ – Крумовград на посещение в Държавен архив – Кърджали
12.02.2020

На 10 февруари 2020 г. ученици от Х клас на СУ „Васил Левски“ в Крумовград посетиха Държавен архив – Кърджали. Специално подготвената за тях беседа ги запозна с историята на архива от неговото създаване през 1960 г. до днешни дни и с основните функции и дейности по събирането, съхраняването, опазването и популяризирането на документалното богатство, като част от структурата на ДА „Архиви“.

Учениците получиха информация за реда и начина на ползването на документите в читалните на архива, навлизането на новите технологии в работата на архивите, изграждането на ИСДА, дигитализирането на архивни документи, сайта на ДА „Архиви“ и разработените тематични дигитални колекции. С особен интерес учениците разгледаха снимки и документи, илюстриращи развитието на Крумовград и създаването и дейността на училището, в което те учат. В края на своето посещение гостите посетиха архивохранилището и се запознаха с условията при които се съхраняват и опазват документи от Националния архивен фонд.

Събитието е част от мероприятията, посветени на 60-годишния юбилей на Държавен архив – Кърджали.>>