Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Излезе от печат сборникът от Националната конференция „Делото на Капитан Петко Войвода – исторически и съвременни измерения“
07.04.2021

Излезе от печат сборникът от Националната конференция „Делото на Капитан Петко Войвода – исторически и съвременни измерения“, проведена на 13 декември 2019 г. във Варна.
Конференцията беше организирана от Съюзa на тракийските дружества в България, Тракийски научен институт, филиал на ТНИ – Варна и с подкрепата на Община Варна.
На 06.04.2021 г. в Арт салона на Радио Варна беше представен сборникът, в който е поместена и статията на експерта Гергана Георгиева „Документи на изследователи на делото на Капитан Петко Воевода, съхранявани в Държавен архив – Варна“.
Кратко резюме на доклада: „Задачата на настоящото изследване е да представи документи на изследователите на делото и живота Капитан Петко Войвода, съхранявани в ДА – Варна – статии, беседи, празнични слова и други. Такива документи се откриват в личните фондове на краеведи, дейци на Тракийското дружество и на професионални историци.
Личният архив на Капитан Петко е изчезнал след арестуването му, но документи, свързани с дейността му, могат да се открият в Централния държавен архив, Българския исторически архив към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София и някои регионални държавни архиви като Варна, Пловдив, Кърджали и Смолян.
Документите, свързани с делото на Капитан Петко, съхранявани във Варненския архив, се съдържат във: ф. 828К – „Одринско тракийско дружество „Странджа“; ф. 798К – „Васил ПопстояновПопвасилев“; ф. 1213 - „Петко Пройков Китипов“; ф. 1661 – „Петър Иванов Стоянов“; ф. 1680 – „Стоева, Христинка Димитрова“; ф. 1656 – „Дряновски, Борислав Николов“; ф. 250К и ф. 311 – Културно-просветно дружество „Тракия“ – Варна.
Настоящото научно съобщение прави кратък преглед на съхраняваните в Държавен архив – Варна документи на изследователите на делото на Капитан Петко, защото тяхната работа оставя ценно документално наследство за историята и бъдещето на България.“

>>