Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Учебна практика на ученици в Държавен архив – Благоевград
07.07.2020

В началото на месец юли 2020 г., в рамките на залегналата в училищния учебен план производствена практика, ученици завършили 11 клас на Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград, посетиха Държавен архив – Благоевград. Учениците са от специалност „Бизнес администрация“ и се обучават за професия „Офис мениджър“ в професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“. Те бяха запознати с функциите на държавните архиви, историята, задачите и основните масиви от документи в ДА – Благоевград. 

Във връзка с професионалното им обучение се акцентира върху същността и изготвянето на номенклатурите на делата, задълженията на постоянно действащите експертни комисии, деловодството и учрежденските архиви. В едно от архивохранилищата на отдела учениците получиха представа и как се съхраняват документите.>>