Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


65 години Държавен архив - Благоевград
06.12.2017

На 5 декември 2017 г. Държавен архив – Благоевград отбеляза 65-годишнината от своето създаване. Беше проведена кръгла маса на тема „Скрити многогласия на архивните свидетелства“. Форумът беше организиран съвместно с катедра „История“ при Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. На събитието присъстваха председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, заместник областният управител на Благоевградска област Иван Стоянов, секретарят на Община Благоевград София Янчева, преподаватели и студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, представители на различни институции, архивисти и граждани, приятели на архива. С научни съобщения в кръглата маса се включиха преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“, музейни работници от Регионалния исторически музей – Благоевград и експерти от държавните архиви в Благоевград и Кюстендил.

По повод годишнината беше експонирана изложба на архивни документи. На честването беше представен и отпечатаният календар за 2018 г., вслючващ документи и снимки от 12 лични архивни фонда, съхранявани в Държавен архив – Благоевград. Събитието беше отразено с репортажи и интервюта в Радио Благоевград и БНТ2.
 
 
       


>>