Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Посещение на ученици в Държавен архив - Стара Загора
15.03.2019

На 13 март 2019 г. на посещение в Държавен архив – Стара Загора бяха ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в града, с преподавател Асен Атанасов. По време на посещението учениците се запознаха с работата на институцията. Показани им бяха архивохранилищата и условията за съхранение на документите в тях. Демонстрирани бяха функционалностите на информационната система на държавните архиви и дигитализацията на архивните документи.

Представени бяха най-старите и ценни документи на училището, съхранявани в архива, снимков и илюстративен материал, свързан с учебното дело в Стара Загора, както и изданията на Държавна агенция „Архиви“ и Държавен архив – Стара Загора, посветени на Българското европредседателство. С огромен интерес учениците разгледаха най-ценния съхраняван фонд в архива – на ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ (1836–1904), и неговите Диарбекирски спомени.

Като дар получиха юбилеен вестник, издание на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ – „…Дойде като буря, като сън премина…“, посветен на 150 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.


 

>>