Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Завършени ремонти по проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“
25.11.2020

Във връзка с реализирането на проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“ и вследствие на подписан договор между Агенцията и фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика бяха осъществени ремонтни дейности на сградния фонд в ДА – Търговище, ДА – Сливен и ДА – Пловдив на стойност 122 395.80 лв.

Повече за извършените ремонти виж по-подробно:

Подобряване условията на труд за служителите в ДА – Търговище

Извършен ремонт в сградата на ДА – Сливен


>>