Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Изложба „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“
05.11.2020

На 3 ноември 2020 г. в Изложбена зала „Архиви“ бе представена изложбата „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“, посветена на 110-годишнината от неговото рождение и организирана от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Държавна агенция „Архиви“.

Изложбата бе открита от доц. д-р Михаил Груев, председател на ДАА, и проф. д-р Славия Бърлиева, зам.-директор на Центъра.
Кураторът на изложбата, доц. д-р Мая Иванова, представи експозицията, която включва научни трудове, лични документи, кореспонденция с учени от чужбина и писма от студенти на акад. Петър Динеков. Той лично предава своето документално наследство на съхранение в Централния държавен архив.

Г-жа Наташа Бангьозова-Димчева, главен секретар на ДАА, сподели лични впечатления от времето, когато първа е обработвала дарените документи.

Експозицията може да бъде разгледана до 12 ноември от 9.00 до 17.30 ч. 

>>