Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Архивисти са удостоени с юбилеен медал от министъра на отбраната по повод 75-годишнината от края на Втората световна война
26.10.2020

За принос в създаването на електронен регистър на загиналите във Втората световна война български военнослужещи, подготовката и осъществяването на сайта „Войните на България“ и във връзка с отбелязването на 75-годишнината от края на Втората световна война, министърът на отбраната г-н Красимир Каракачанов издаде заповед за награждаване на архивисти с юбилеен медал „75 години от Втората световна война“.

Значимата награда получиха: доц. д-р М. Груев – председател на ДАА, Пламка Бошнякова – директор на дирекция „Публичност на архивите“, Светлин Радев – директор на „Държавен военноисторически архив“, Калоян Стоенчев – държавен експерт в ДВИА, Мариета Цанова – държавен експерт в дирекция „Публичност на архивите“, д-р Спаска Шуманова – главен експерт в ЦДА, Мартина Бояджиева и Велин Петров – младши експерти в ДВИА, Диана Вачева, Ира Георгиева и д-р Милена Тодоракова.

Наградените колеги изразиха своята благодарност и на всички колеги и екипи от системата на държавните архиви, с които заедно са постигнали добрия резултат – интернет платформата „Войните на България“.

 


 

>>