Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Изложбата „Зараждането на гражданското общество в България“ и кръгла маса на същата тема с участието на известни български учени и журналисти в ДАА
14.11.2018

На 14 ноември 2018 г. в зала „Архиви“, в присъствието на историци и архивисти, бе представена изложбата „Зараждане на гражданското общество в България 1987–1989 г.“, посветена на протестите срещу обгазяването на Русе от химическия комбинат „Верахим“ в Гюргево. Тя е резултат от сътрудничеството между Държавна агенция „Архиви“, Министерството на околната среда и водите и Международното дружество „Елиас Канети“ – Русе по отбелязване на 30-годишнината от събитията.

Изложбата откри доц. Михаил Груев, председател на ДА „Архиви“. Д-р Веселина Антонова, куратор на изложбата, представи основните теми в експозицията.

На същата тема бе посветена и проведената в ДА „Архиви“ след откриването на изложбата кръгла маса. Участниците присъстваха на „софийската премиера“ на документалния филм „30 години по-късно“, своеобразен поглед към екопротестите на русенци 1987–1989 г. и анализ на събитията по-късно. В него са използвани спомени, мнения и оценки на участници в научния семинар „Зараждане на гражданското общество в България (1987–1989)“, проведен на 27 април 2018 г.

Участие в кръглата маса, с водещ доц. Груев, взеха изтъкнати български учени и публицисти – проф. Владимир Мигев, проф. Искра Баева, проф. Любомир Огнянов, проф. Мария Радева, член на Русенския комитет, проф. Пенка Ангелова, председател на Дружество „Елиас Канети“ – Русе, доц. Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, д-р Валери Кацунов – ръководител на Научния архив на БАН, Ина Вълчанова – журналист, Детелина Каменова – съавтор на два документални филма, посветени на русенските протести, доц. Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН, Роман Кисьов – син на известния русенски поет Здравко Кисьов, д-р Веселина Антонова. Беше направен анализ на разглежданите събития – първите обгазявания на Русе през 1982 г., първата демонстрация на 28 септември 1987 г. и създаването на Движението за самозащита на Русе; заснемането на филма „Дишай“ и съдбата на екипа след това; демонстрацията на майките с количките на 10 февруари 1988 г.; създаването на Обществения комитет за екологична защита на 8 март 1988 г. в Дома на киното в София и др.

Русенският случай беше определен като емблематично начало на осъзнато гражданско движение за защита на естествените права на хората и преди всичко на основното човешко право – правото на живот. Текстовете от двете кръгли маси – в Русе и в София – ще бъдат публикувани в отделен научно-документален сборник, посветен на 30-годишнината от промените в България. (виж още)>>