fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пресконференция в Държавна агенция „Архиви“ по повод Международния ден на архивите
08.06.2018

На 8 юни 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ Държавна агенция „Архиви“ организира пресконференция, за да отбележи за десети пореден път 9 юни – Международният ден на архивите, който тази година се провежда под мотото „Архивите: управление, памет и наследство“.

В присъствието на журналисти от водещи печатни и електронни медии председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. Михаил Груев представи:

новото ценно за българските архиви дарение – личният архив на д-р Г. М. Димитров, който предстои да бъде транспортиран от Вашингтон. Беше подписано споразумение между г-жа Анастасия Димитрова-Мозер и доц. д-р Михаил Груев за договореното безвъзмездно предоставяне на архива на д-р Г. М. Димитров на държавно съхранение в Централния държавен архив, както и за подготвяне и отпечатване на двутомно документално издание с работно заглавие „Из личния архив на д-р Г. М. Димитров“. Преди подписването, за живота и политическата дейност на Г. М. Димитров говориха г-жа Мозер и г-н Драголюб Гаджев, който дари на ЦДА едногодишно течение на в. „Младежко знаме“, орган на Младежкия земеделски съюз, започнал да излиза на 15 октомври 1921 г., съхранен от неговия баща.

резултатите от успешно проведените на 4 и 5 юни 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС заседания на Групата на европейските архиви (ГЕА), Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА) и на Фондация „Европейски архивен портал“ (АПЕФ), с участието на представители от Европейската комисия и делегати от 29 европейски държави. Основните дискутирани въпроси са електронното архивиране, защитата на личните данни във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), дигитализацията и реставрацията на архивни документи.

представителния албум „България и Европа“, издаден от Държавна агенция „Архиви“ с подкрепата на „Културна програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура“. Чрез публикуваните уникални и ценни документи, съхранявани в държавните архиви албумът разказва за значими събития, обекти и личности, пряко свързани с европейското политическо, икономическо и културно влияние в България.

новата рубрика в сайта „Еврейската общност в България“ – „Преминаване на лица от еврейски произход прeз България (1939‒1945)“ с нови документи за приноса на България за спасяването на българските евреи. Публикувани са документи и списъци на евреи от различни европейски държави, преминали или направили опит да преминат през България в търсене на спасение от нацисткото преследване в годините на войната. Поименните данни на всички лица от еврейски произход са представени на езика, на който фигурират в документите. Информацията в новата рубрика ще е в помощ на много хора от различни части на света да открият сведения за съдбата на свои близки и роднини. Публикуваните близо 6000 документа от Централния държавен архив за влизане, престой и транзитно преминаване през България на евреи в периода 1939‒1945 г. илюстрират политиката на България към нейни поданици от еврейски произход, живеещи в чужбина, както и положението на евреите – чужди поданици, живеещи в България.

Председателят на Държавна агенция „Архиви“ връчи годишните награди за дарител, читател и приятел на архивите за 2017 г.

Дарител на архивите 2017 г. – Сузана Клинчарова и Иван Клинчаров, за предадените в ЦДА като второ постъпление документи на дядо им – българският общественик и публицист Иван Г. Клинчаров. Постъплението съдържа изключително ценни документи от събирателската му дейност, както и свързани с партийната му принадлежност и адвокатската му дейност, свидетелства за политическата ангажираност и инициативи на Иван Клинчаров в БРСДП и неговия богат принос като изследовател и публицист.
Читател на архивите 2017 г. – Николай Ангелов Христов, направил 137 посещения и използвал 290 архивни единици в Държавен архив – Габрово по една изследователска тема – „История на габровската адвокатура“.
Приятел на архивите 2017 г. – о.з. полковник Иван Константинов Павлевски, отличен за приноса си за популяризирането на съхраняваното архивно наследство в Държавния военноисторически архив във Велико Търново по темата за Първата световна война с издадената през 2017 г. книга „58-и, забравеният героичен полк 1915–1918 г.“, посветена на 100-годишнината от войната.(виж още)>>