fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Излязоха двете книжки на сп. "Архивен преглед" за 2017 г.
29.01.2018

Кн. 1/2017 г. включва: отчет за дейността на Държавна агенция „Архиви“ за 2016 г.; статия за възрожденеца Ефрем Каранов и архивния му фонд в Държавен архив - Кюстендил; преглед на документи за пътя Кърджали - Маказа - Гюмюрджина - свидетел на значими исторически събития от новата история на Източните Родопи и Западна Тракия (1908-1944); документи за контраадмирал Вълчо Желев в Държавен архив - Варна.

Кн. 2/2017 г. съдържа: биобиблиография на Димитър Минцев; спомени на Радка Стоянова за Първата световна война; преглед на архивния фонд на поета Здравко Кисьов в Държавен архив - Русе; преглед на документи за историята на Смолян и общината; преглед на архива на възрожденеца Кесарий Попвасилев.

>>