fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „ДA” – Габрово, отдел „ДA” – Разград, отдел „ДA” – Силистра, дирекция „РДА” - Велико Търново и отдел „ДА” – Търговище, отдел „ДА” – Шумен, дирекция „РДА” – Варна
30.11.2016

Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт”  в:
отдел „Държавен архив” – Габрово – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен  архив” – Велико Търново;
отдел „Държавен архив” – Разград – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен  архив” - Велико Търново;
отдел „Държавен архив” – Силистра – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен  архив” – Велико Търново;
отдел „Държавен архив” – Търговище – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Варна;
отдел „Държавен архив” – Шумен – 1 бр., дирекция  „Регионален държавен архив” – Варна.

Краен срок за приемане на документи до 17.30 ч. на 14.12.2016 г.

Заповед  за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността  „младши експерт“ в отдел „Държавен архив“ – Търговище, дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, поради липса на постъпи заявления за  участие в конкурса.
 

>>