Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
21.10.2020

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“.

Краен срок за приемане на документи: до 17:30 ч. на 30.10.2020 г.

Съобщение до кандидатите за конкурс за длъжността „старши експерт“ – 4 щатни бройки в отдел „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, дирекция „Централен държавен архив“, Държавна агенция „Архиви“, във връзка с прекратяване на обявения конкурс.
06.11.2020 г.

>>