Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.
11.09.2019

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“.      
11.09.2019 г.

Краен срок за приемане на документи до 17.30 часа на 20.09.2019 г.

Съобщение до кандидатите за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Популяризаторска дейност и международно сътрудничество“, дирекция „Публичност на архивите“ в Държавна агенция „Архиви“, във връзка с промяна на залата за провеждане на тест.
07.10.2019 г.
>>