Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове“, дирекция „Централен държавен архив“ в Държавна агенция „Архиви“
10.09.2019

Обявление за конкурс за длъжността  главен експерт” в отдел „Обработка на архивните фондове”, дирекция „Централен държавен архив”  в Държавна агенция „Архиви”.  
10.09.2019 г. 

Краен срок за приемане на документи до 17.30 часа на 19.09.2019 г.

>>