Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Обработка на архивните фондове “ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив” и отдел „ Използване на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”.
10.06.2019

Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт“ в:

- отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“;
- отдел „Използване на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”, Държавна агенция „Архиви“.

Краен срок за приемане на документи до 17.30 ч. на  21.06.2019 г.


>>