Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Библиография


Пътеводители

Архивните фондове, колекциите и частичните постъпления 1823–1944 г. Ч. І, 1980. 328 с.

Архивните фондове, колекциите и частичните постъпления. Ч. ІІ, 1993. 550 с.

Списък на фондовете, колекциите и частичните постъпления. Ч. І, 1972. 65 с.

Списък на фондовете, колекциите и частичните постъпления. Ч. ІІ, 1974. 84 с.

Списък на фондовете, колекциите и частичните постъпления. Ч. ІІ, 1990. 217 с. (Второ преработено и допълнено издание)

Инвентарни описи

Областна стопанска камара – Бургас 1895–1948 г. 1974. 24 с.

Г. Шагунов, В. Върбанов, Д. Караджов. 1980. 113 с.

Георги Попаянов, родов фонд Горови. 1981. 91 с.

Фондовете на партизани от отряд „Народен юмрук“. 1984. 89 с.

Експедиция „Освободители“. 1988 г. 157 с.

Жени Патева. 1989. 51 с.

Проф. Господин Иванов Желев (Мосюто) 1921–1975 г. 1990. 30 с.

Градско общинско управление – Карнобат. 1993. 85 с.

Градско общинско управление – Царево. 1994. 64 с.

Окръжен съвет – Бургас. 1994. 47 с.

Янко Керемидчиев. 1997. 79 с.

Градско общинско управление – Бургас 1878–1944 г. 2001. 174 с.

Градско общинско управление – Анхиало (Поморие). 1999. 99 с.

Бургаско архиерейско наместничество. 2001. 70 с.
 

Каталози

Документи за Юнското и Септемврийското въстание през 1923 г. в Бургаски окръг. 1973. 35 с.

Революционното движение в Бургаски окръг през периода 1941–1944 г. 1974. 86 с.

Отечественият фронт в Бургаски окръг 1944–1964 г. 1975 г., 123 с.

Риболовът в Бургаски окръг до 9.ІХ.1944 г. 1975. 49 с.

Работническо и профсъюзно движение в Бургаски окръг 1898–1968 г. 1977. 185 с.

Селското движение и историята на БЗНС в Бургаски окръг 1900–1944 г. 1978. 44 с.

Социалистическо преустройство на промишлеността в Бургаски окръг 1944–1948 г. 1979. 57 с.

Развитие на водния транспорт в България 1878–1947 г. 1983. 325 с.

Сборници

Документи в помощ на учителите по история. 1978. 184 с.

Бургаският край в миналото и днес. 1987. 276 с.

Освободители. 1988. 159 с.

Асимилаторската политика на Османската империя в района на Бургаска област. 1990. 129 с.

Справочници

Архивните фондове, колекциите и частичните постъпления за Странджанския край 1832–1981 г. 1982. 149 с.

Читалищното дело в Бургаския край 1862–1944 г. 1990. 183 с.

Стефан Димитров 1882–1982 г., библиографска справка. 1982. 28 с.

Юбилейни издания

„100 години Бургаска търговско-промишлена палата“. Юбилейна книга. 2005. Вестник „Ретро Бургазъ“. 1993–2005.