Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Документи


ДОКЛАД от извършена самооценка в процеса на внедряване в Държавна агенция „АРХИВИ“ на европейския модел за управление на качеството – CAF (Common Assessment Framework, Общата рамка за оценка)
6 дек. 2019 г.

 
14 февр. 2020 г.