fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Търгове


Държавна агенция „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
06.03.2017
представляващ апартамент със застроена площ 40.25 кв.м. с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 2, вх. Д, ет. 6>>
Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост
30.11.2016
предназначен за „Клуб за бизнес и делови срещи”, намиращ се в сграда на  ДАА с адрес: гр. София, ул. “Малко Търново” № 1>>
Търгове
03.10.2016
 >>