fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Константин Владимирович Григориев
Надя Манолова
Николай Стоянов Илиев
Симеон Кирилов Идакиев
Цветан Любомиров Цветанов
Георги Радославов Манолов
Симеон Мильов Симов
Симеон Петров Янев
Чавдар Добрев Тупачки
Милена Райкова Карамфилова
Димитър Иванов Георгиев
Цанко Здравков Живков
Александър Методиев Наков
Диман Петров Скачкарски
Донка Велева
Елена Георгиева Рибарова
Никола Асенов Цакманов
Кръстинка Ненчева Апостолова
Здравко Георгиев Пеев
Вера Михаилова Георгиева
1  2   >