Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Василий Миланов Миланов
Ели Томинска
Петко Пачев Пачев
Кирил Александров Ангелов
Мартен Петров Калеев
Петър Алексиев Спасов - Синигерски
Тодор Матеев Деков
Тодор Михайлов Елкин
Борислав Ванчов Ценов
Горан Петров Ваков
Серьожа Иванов Вълков
Димитър Григоров Пеков
Иван Василев Гeоргиев
Стефан Димитров Стефанов
Георги Марков Иванов
Павел Илиев Иванов
Цветан Михайлов Димитров
Василка Георгиева Копривчина
Димитър Василев Бонев
Зоя Апостолова Алексиева
1  2  3   >