Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Сени Иванова Андреева
Мариана Илева Станчева
Вълчо Йорданов Радев
Йордан Николов Касабов
Воля Димитрова
Витош Боянов Попов
Добри Йорданов Йорданов
Енчо Жечев Енчев
Калин Искрев Калинов
Лука Димитров Вайсилов
Тефек Насъфов Мехмедов
Господин Великов Нейков
Иванка Неделчева Иванова-Йолова, Веселин Йолов Иванов
Петко Николов Буюклиев
Любен Антонов Найденов
Милка Пенева Гинева
Хетко Тодоров Николов
Пена Йорданова Арнаудова
Олга Еникова
Васил Дженков Ваников, Валентин Ваников
1  2   >