fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Андрей Василев Печилков
Атанас Иванов Русенов
Василка Вълканова Манчева
Герхард Райчев Гавраилов
Райна Павлова Григорова
Сашо Панайотов Чобанов
Тодор Георгиев Маринов
Георги Христов Гривнев
Димитър Михайлов Михайлов
Елена Георгиева Белева
Елена Тодорова Николова (Каневска-Николова)
Емил Младенов Субашиев
Крум Борисов Савов
Никола Иванов Чуралски
Розалин Атанасов Хаджиев
Георги Минчев Маринов
Анастас Ангелов Спасов
Костадин Стефанов Илчев
Фиданка Касабова
Христина Йотова Стайкова
1  2  3  4  5  6   >