Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Невена Пенева Димитрова
Валентин Стоичков Велинов
Мария Николаева Овчарова
Лиляна Асенова Тинева, Ивелин Бориславов Тинев
Георги Иларионов Радев
Георги Иларионов Радев, Дориана Георгиева Иларионова
Стойка Димитрова Теодосиева
Азис Мехмедов Исуфов
Райна Минева Иванова
Марин Алексиев Попов
Тодор Анастасов Тодоров
Пламен Славев Събев
Тодор Анастасов Тодоров
Елена Дюлгерова
Иван Ангелов Василев
Надя Дончева Капакчиева
Тодор Анастасов Тодоров, Стефка Арабаджиева
Никола Малчев Николов
Венета Росенова Иванова
Стефан Неделчев Куюмджиев, Емилия Неделчева Атанасова
1  2   >