Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Пепи Иванова Арнаудова
Теофана Ангелова Текелиева
Боян Саръев
Пепи Иванова Арнаудова
Елена Христова Аянова
Георги Петков Дамянов
Тодор Димитров Черкезов
Теньо Димитров Календеров
Мара Тонева Михайлова
Йордан Митев Петков
Сава Николаев Савов
Атанас Славов Дафовски
Стефана Василева, Вълчо Василев
Павел Тенев Ковачев
Петко Николов Калчев
Вълчо Николов Табаков
Иван Димитров Делиагов
Иван Цеков Балкански
Христо Златев Петров
Недялка Паскалева Скринска
1  2   >