Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Деница Христова Колева
Панайот Петров Димитров – Понката
Александър Костов Велков
Диана Любенова Арнаудова
Мария–Бойка Асенова Малинова
Надежда, Дора и Цвета Петкови
Иван Михайлов Георгиев
Кирил Иванов Ташев
Румяна Любенова Емануилиду
Янка Делчева Иванова (Янка Танева)
Атанас Петков Сиреков
Веселина Георгиева Кръстева-Ибришимова
Иван Михайлов Георгиев
Никола Иванов Стойчев
Пенка Славчева-Боранова
Евгений Асенов Апостолов
Зорка Кирова Вълкова
Недко Георгиев Табаков
Мария Ганева
Николай Антонов Козаров, Бисерка Граматикова
1  2  3  4  5   >