Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Анета Дилова Станинска
Георги Вълков Андонов
Камен Илиев Гуторанов
Петър Цеков Петков
Георги Павлов Георгиев
Никодим Некулов Ненов
Пенчо Цветков Пенчев
Нано Банков Нанов
Румяна Стефанова Войнова
Златка Иванова Петрова
Цвятко Иванов Йорданов
Юлия Кънчева Стоманярска
Филип Ценов Филипов
Ивайло Никодимов Некулов
Митко Иванов Митев
Кръстю Борисов Дамянов
Митко Иванов Митев
Траян Първанов Първанов
Яна Начкова Кременска
Димитър Иванов Митов
1  2  3   >