Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Дарители


Стартираме тази рубрика по повод 65-годишнината от създаването на държавните архиви и в желанието си да изразим нашата почит и искрена признателност към всички наши дарители, предоставили ни безвъзмездно скъпи за тях реликви и документи от лични, семейни или родови архиви. Благодарение на дарителската традиция през годините сме комплектували и съхранили за бъдещите поколения стотици изключително ценни фондове на личности и граждански организации от национално и местно значение.

Приемаме благородните жестове на нашите дарители като най-яркия израз на гражданска позиция и на отговорност към опазването на националната памет. 

Представяме основни дарители на архива с наличните данни за техните имена, съдържание на дарението и неговото регистриране, систематизирани по годината на дарението. Информацията ще бъде постоянно допълвана и актуализирана, с разработване на нови възможности за търсене.
Вергиния Йорданова Войнова
Лалка Лефтерова Бенгюзова
Кирил Иванов Ташев
Борис Димитров Тюлеков
Димитър Андонов Попов
Димитър Борисов Филипов
Костадин Димитров Лалев
Мария Зафирова Йовкова
Атанас Иванов Бабалеев
Христо Павлов Тасев
Атанас Петров Стоев
Борис Костадинов Сандански
Иван Стоянов Кантуров
Павел Методиев Величков
Мария Динова Юрукова
Стойчо Иванов Ангелов
Крум Димитров Дерменджиев
Илия Павлов Чолев
Димитър Иванов Спасов
Йордан Великов Смилянов
1  2   >