Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Наташа Бангьозова-Димчева

През 1992 г. завършва специалност „История“ в СУ „Св. Климент Охридски“, степен магистър. Специализира „Държавна администрация и международно право“ във Висшата школа по международен бизнес и право към УНСС (2003).

Работи в системата на Държавна агенция „Архиви“ от 1983 г.: главен експерт в Централен държавен архив, държавен експерт в Главна дирекция „Архивна политика“, и.д. финансов контрольор (2010, 2012, 2018). 

Участва в разработването на европейски проекти. Ръководител  и координатор на проекти по ОПАК и Програма БГ08.
Ползва английски език.

От 11 юли 2018 г. е главен секретар на Държавна агенция „Архиви“.
 
Тел. 02 9400 104
e-mail: N.Dimcheva@archives.government.bg