Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране"


  • участва в разработването на методически документи, анализи, стратегии, планове, инструкции и становища в областта на дигитализацията, реставрацията, консервацията и микрофилмирането на архивни документи;
  • организира, координира и участва в дейностите по попълване на базата на дигиталния архив в ИСДА; извършва контрол на качеството на дигиталните обекти;
  • извършва дигитализация на архивни документи;
  • поддържа отчетност и документиране на дейностите по изграждане на дигитален архив, реставрация, консервация и микрофилмиране в агенцията;
  • оказва методическа помощ и съдейства за организиране на обучение на служители при изграждането на дигиталния архив на агенцията и в областите на дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране на архивни документи;
  • планира, организира и извършва микрофилмиране на архивните документи за изграждане на застрахователен фонд и за целите на използването;
  • планира и ръководи методически дейността на ателиетата за реставрация и консервация в агенцията;
  • извършва реставрация и консервация на архивни документи.

Директор: Николай Марков


Роден на 14 март 1964 г. в София. Магистър по  философия (СУ „Св. Кл. Охридски“ 1989 г.).
Работи в системата на архивите от 1995 г. Последователно заема  длъжностите: експерт и началник сектор „Архивни справочници и автоматизация“ в Държавен архив – София, държавен експерт в отдел „Автоматизация, използване и съхранение“ на Главна дирекция „Управление на архивните дейности“ (от 2007 г.), началник отдел „Информационни технологии и дигитализация“ (от 2010 г.), директор на дирекция „Информационни технологии и дигитализация“ (от 2011 г.)  Директор на дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране” от 2012 г.
Специализира в Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария  (1998 г.) –  завършен курс „Management Issues in Archival Preservation“ – Стратегии, политики и мерки за опазване и съхранение на архивни документи.
Владее руски и английски език.

Тел. 02 9400123
e-mail: n.markov@archives.government.bg