Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Формуляри и образци


Заявление за използване на документи в читалня

Заместител за поръчка на архивни документи

Удостоверения (приложения 8а – 8ж към чл. 35) на Държавния военноисторически архив (ДВИА) за трудов стаж, осигурителен доход и социален статус на граждани – кадрови военнослужещи, граждански лица и техните наследници

Заявление за извършване на справка в читалните на архивите 

Поръчка за изготвяне на копия