Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СЛИВЕН
 
Държавен архив – Сливен е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Сливенска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1959 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Сливен, от 1988 г. е в структурата на Община – Сливен. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 2873 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1985 г. архивът се помещава в самостоятелна преустроена сграда.

През годините ръководители на архива са били: Георги Георгиев (1959–1961), Васил Чанев (1961–1962), Панайот Митев (1962–1969), Кольо Колев (1969–1983), Йорданка Мартинова (1984–1994), Александър Александров (1994–2015).

Първите постъпления са предадени от държавните архиви в Бургас и Стара Загора, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Сливен. През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 628 фонда с 13 310 архивни единици, 1421 спомена,  535 частични постъпления, 349 снимки и 27 албума.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1247.33 линейни метра с 2234 архивни фонда (2149 учрежденски и 85 лични) с общ брой 148 948 архивни единици, 731 частични постъпления и 2130 спомена. Застрахователният фонд се състои от 21 897 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 8567 кадъра позитив.
Началник отдел: Ваня Койчева
 
Контакти
Адрес:
8800 гр. Сливен
бул. „Хаджи Димитър“ № 41А

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Държавен архив“ – Сливен: тролейбус/автобус № 201
Възможности за паркиране: свободно паркиране

тел.: (044) 686723 – началник отдел
        (044) 689133 – читалня
GSM: 0888 656 274
e-mail: sliven@archives.government.bg
 
Работно време на читалнята на ОДА – Сливен за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023