Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Събиране на оферти с обява


ОБЯВА, изх. № 12-00-30 от 08.11.2019 г.: Реконструкция и смяна предназначението на самостоятелен обект за делова и административна дейност в архивохранилище на Държавен архив – Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул. „Панорама“ № 2“. 
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
           

Обява, изх. № 12-00-30 от 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
 

Документация към обява № 12-00-30 от 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
 

Приложение № 1 – Техническа спецификация
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
 

Приложения от № 2 до № 17
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.
 

Информация за публикувана в профила на купувача обява, изх. № 96-04-3 от 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 08.11.2019 г.

Протокол 
Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

Договор
Дата на публикуване: 09.01.2020 г.