Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 Дамаскин от края на ХVІІІ в. с приписка от 1813 година. Оригинал. Ръкопис.
ф. 52К, оп. 1, а.е. 1378, 76 л.. Особено ценен
 Карта на Пловдивска епархия от иконом Константин. 1819 г. Гр. ез.
ф. 958К, оп. 2, а.е. 43, л. 4. Особено ценен
 Билет за преселване в Русия. 24 апр. 1830 г. Оригинал. Ръкопис, печатно.
ф. 52К, оп. 1, а. е. 1176, л. 1. Особено ценен
 Снимка на семейството на Благоя Карич. 1868–1869 г.
ф. 1064К, оп. 1, а.е. 95, л. 1. Особено ценен
 Снимка на ученички в Девическото училище в Пловдив. Ок. 1870 г.
ф. 1139, оп. 1, а.е. 25. Особено ценен
 
291Снимка на княз Фердинанд. 1888 г.
ф. 2660, оп. 1, а.е. 44, л. 1. Особено ценен
 Градоустройствен план на Пловдив, изработен от Йосиф Шнитер. 1891 г.
ф. 1035К, оп. 1, а.е. 10, л. 1. Особено ценен
 
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 Снимка на княз Фердинанд І при произнасяне на тронно слово в Народното събрание в присъствието на членовете на правителството на К. Стоилов. Дек. 1894 г.
ф. 1035К, оп. 1, а.е. 9. Особено ценен
 Снимка от тържеството по повод полагане основния камък на паметника на Васил Левски в Карлово. 15 май 1903 г.
ф. 1092, оп. 1, а.е. 47. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Снимка от честване на 50-годишната учителска и книгоиздателска дейност на Христо Груев Данов в Пловдив. Май 1905 г.
ЧП № 793, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Борис Сакс Кобург Гота (цар Борис III). 10 ян. 1912 г.
ф. 1121К, оп. 1, а.е. 15. Особено ценен
 
390Ситуационен план на Куршум хан в Пловдив.
ф. 29К, оп. 5, а.е. 1, л. 304. Особено ценен
 Пощенска картичка с графичен портрет на Иван Вазов, издадена по повод 70 години от рождението и 50 години творческа дейност на народния поет. Окт. 1920 г.
ЧП 783, л. 1. Особено ценен
 Снимка на Иван Вазов с посвещение за Недко Каблешков. 25 ноем. 1920 г.
ф. 1208К, оп. 1 а.е. 768, л. 1.. Особено ценен
 Снимка на Гьоринг, министър-председател на Прусия, при връчване на награда на Михаил Минчев за представянето му в конните състезания в Аахен – Германия. 1933 г.
ф. 1178К, оп. 1, а.е. 26. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа