fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 666 изображения на документа
 Евангелие. Москва. 1764 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 2, л. 1–49. Особено ценен
 
виж всички 560 изображения на документа
 Старозаветен разказ за Яков, жена му Рахил и дванадесетте му сина. Б.м. XVIII–XIX в. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 557, а.е. 7, л. 1–30. Особено ценен
 Евангелие. Москва. Началото на XIX в. Църковнославянски ез.
ЧП 204, л. 1–166. Особено ценен
 Молитвеник. [Москва]. Първата половина на ХIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 12К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–23. Особено ценен
 Часослов. Букурещ. 1826 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 72К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–296. Особено ценен
 
виж всички 774 изображения на документа
 Тефтер на Алексо Тричков Мечкарев, ктитор, епитроп, магер и певец в манастира „Св. Спас“ в Батановци. 1864–1885 г. Ръкопис.
ф. 323К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–42. Особено ценен
 
виж всички 282 изображения на документа
 Поучително евангелие. Белград. 1868 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ф. 341К, оп. 2, а.е. 13, л. 1–194. Особено ценен
 Тетрадка-регистър за сключени заеми между жители на Трънска кааза чрез поръчители. 24 февр. 1872 – 5 авг. 1875 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ЧП 195, л. 1–6. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
520Снимка на Архимандрит Зиновий Поппетров. 1879 г.
ф. 1055, оп. 1, а.е. 9, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
499Снимка на Спас Иванов Соколов. София. 1882 г.
ф. 349К, оп. 1, а.е. 157, л. 8. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 Псалтир. Москва. Края на XIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ЧП 213, л. 1–194. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Звонска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 1, л. 1-39. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Клисурска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 38, л. 1-84. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Кострошовска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 74, л. 1-43. Особено ценен