Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 666 изображения на документа
 
виж всички 102 изображения на документа
 
виж всички 560 изображения на документа
 
виж всички 72 изображения на документа
 
виж всички 338 изображения на документа
 
виж всички 50 изображения на документа
 
виж всички 304 изображения на документа
 
виж всички 774 изображения на документа
 
виж всички 282 изображения на документа
 
565Тефтер на Алексо Тричков Мечкарев, ктитор, епитроп, магер и певец в манастира „Св. Спас“ в Батановци от 1864–1885 г.
Ф. 323К, оп. 1, а.е. 2, л. 1-42. Особено ценен

виж всички 86 изображения на документа
 
виж всички 392 изображения на документа
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
520Снимка на Архимандрит Зиновий Поппетров. 1879 г.
ф. 1055, оп. 1, а.е. 9, л. 1. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
499Снимка на Спас Иванов Соколов. София. 1882 г.
ф. 349К, оп. 1, а.е. 157, л. 8. Особено ценен

виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 390 изображения на документа
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Звонска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 1, л. 1-39. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Клисурска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 38, л. 1-84. Особено ценен
 Регистър за ражданията, женитбите и умиранията в Кострошовска селска община. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 157К, оп. 1, а.е. 74, л. 1-43. Особено ценен