Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 42 изображения на документа
 Дукас, Неофитос. Граматика Терпсихора, възможно най-кратка, предназначена за благородниците. Виена, 1809 г. Печатно. Старогр. ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 61, л. 1–49. Особено ценен
 Голям общ миней. Преди 1813 г. Печатно.
ф. 87К, оп. 1, а.е 25, л. 1–186. Особено ценен
 Помощник на детето за придобиване на полезно знание. 1830 г. Печатно. Гр. ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 63, л. 1–25. Особено ценен
 
виж всички 79 изображения на документа
 Помощ за Светото писание. Съкратено издание, предназначено за младежта. Смирна. 1841 г. Печатно. Гр. ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 100, л. 1–25. Особено ценен
 Кратко ръководство за родители относно начина за естествено отглеждане на техните деца до 7-годишна възраст. Съчинение, събрано от френски източници от лекаря М. Л. Дидимос. Константинопол. 1849 г. Печатно. Гр. ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 67, л. 1–53. Особено ценен
 Евангелие поучително от Софроний Врачански. Нови сад. 1856 г. Печатно.
ф. 87К, оп. 1, а.е. 26, л. 1–245. Особено ценен
 Нов завет на Господа и Спасителя наш Исус Христос. Атина. 1858 г. Печатница на Х.Н. Филаделфеос. Печатно. Гр. и алб. ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 111, л. 1–425. Особено ценен
 
виж всички 37 изображения на документа
 Опелото на Иисуса Христа, побългарено от Кръста С. Пишурка. Издание Първо. Русчук. 1869 г. Книгопечатницата на Дунавска Област. Печатно. Превод от гр. ез.
ЧП 77, л. 1–28. Особено ценен
 
виж всички 156 изображения на документа
 Регистър на населението от с. Горна Вереница с изписани имената на жителите по фамилии, годините на раждане и умиране, воден от 1877 до 1903 г. от свещеника на селото. Оригинал. Ръкопис.
ф. 87К, оп. 1, а.е. 27, л. 1–47. Особено ценен
 Шейх Махмуд бин Хасан ал Магниси. Логични въпроси. Съчинение. Цариград. Печатно. 1877 г. Арабски ез.
ф. 45К, оп. 1, а.е. 87, л. 1–32. Особено ценен
 
 
виж всички 99 изображения на документа
 Протоколна книга от заседания на Градски общински съвет – Лом, 2 ян. – 8 юли 1879 г. Оригинал. Ръкопис.
Ф. 76К, оп. 1, а.е. 2, л. 1–43. Особено ценен