Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛОВДИВ
 
Държавен архив – Пловдив е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пловдивска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Пловдив на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пловдив, от 1988 г. е в структурата на Община – Пловдив. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за консервация и реставрация на документи, изложбена зала, център за дигитализация. В научно-справочната библиотека са заведени 7363 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1996 г. архивът се помещава в сграда на ул. “Кракра” № 9–11.
През годините ръководители на архива са били: Иван Йотов Стоянов (1952–1961), Найден Георгиев Найденов (1961–1979), Тонка Георгиева Добринска (1980–1983), Симеон Йорданов Симеонов (1983–1991), Стефан Добрев Стефанов (1991), Александър Петров Маринов (1992–1995), Недялка Георгиева Петрова (1995–2009), Димитър Ангелов Севов (2009–2010), Ели Попова (2010–2017), Мариана Вучкова (2018–2019).

Архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – ІІІ степен през 1976 г.
След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. един фонд е предаден на ЦДА, 61 на новосъздадения архив в Пазарджик и 54 фонда на архива в Смолян. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 401 фонда със 19 331 архивни единици, 4420 спомена,  2113 частични постъпления и 273 снимки.

Общата фондовата наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 9543.91 линейни метра с 4275 архивни фонда (3923 учрежденски и 352 лични) и общ брой 348 908 архивни единици (без тези от Партийния архив), 2969 частични постъпления и 5264 спомена. Застрахователният фонд се състои от 1 025 206 кадъра негатив и 1 025 206 кадъра позитив.
 


Началник отдел: Наташа Атанасова


Контакти
Адрес:
4000 гр. Пловдив
ул. „Кракра“ № 9-11

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • автобусна спирка  ПУ "Паисий Хилендарски": автобус  л. N°  4, 37, 44, 99
  • автобусна спирка "Сточна Гара": автобус л. N° 1, 7, 11, 18, 20, 26, 27, 29, 36
Възможности за паркиране: паркиране в „синя зона“ – ул. „Кракра“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – платен

тел.: (032) 267 077 – началник отдел
        (032) 267 059 – читалня
факс:(032) 632 233
e-mail: plovdiv@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Пловдив за обслужване на потребители на архивна информация: от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Транзитна сметка: BG96UNCR75273154636201
Банка: УниКредит Булбанк – Пловдив
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0141