Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 59 изображения на документа
 Свидетелство, издадено от завеждащия Канцеларията по гражданските дела при Главнокомандващия на действащата армия полк. Соболев, на екзарх Антим І за свободно движение и съдействие при нужда. Сан Стефано. 5 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис. Рус. ез.
ф. 381К, оп. 1, а.е. 529, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 28 изображения на документа
 Регистър по гражданско състояние на с. Търнава - раждане, женитба и умиране. 1893 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 5, л. 1?79. Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на село Алтимир - раждане, женитба и умиране. 1894 г. Оригинал. Ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 4, л. 1?62. Особено ценен
 
виж всички 90 изображения на документа
 Регистър по гражданско състояние на с. Джурилово (дн. Нивянин) - раждане, женитба и умиране. 1895 г. Оригинал, ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 3, л. 1-57. Особено ценен
 Регистър по гражданско състояние на село Борован - раждане, женитба и умиране. 1896 г. Оригинал, ръкопис.
ф. 648К, оп. 1, а.е. 1, л. 1-105. Особено ценен
 
виж всички 78 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 94 изображения на документа
 
виж всички 112 изображения на документа
 
виж всички 136 изображения на документа