Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – КЪРДЖАЛИ
 
Държавен архив – Кърджали е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Кърджалийска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1960 г. в резултат от административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Кърджали на основата на ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Кърджали, от 1988 г. е в структурата на Община – Кърджали. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 1918 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания
От 2007 г. архивът се помещава в ново реконструираната сграда.

През годините ръководители на архива са били: Димитър Стоев Стоилов (1960–1960), Електра Казакова (1960–1961), Гочо Гичев Дойчев (1961–1962), Никола Киров (1962–1970), Тодор Ингилизов (1970–1983), Иван Стефанов (1983–1992), Вълчо Златилов (1992–2018).
Архивът е награден с орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен с Указ № 2255 от 11.07.1985 г. на Държавния съвет на НРБ за активна патриотична и интернационална дейност и с Почетен плакет “За участие в изграждането на Община Кърджали” – ІІІ степен с удостоверение № 16 от 12.11.1985 г. на Община Кърджали.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Хасково, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Кърджали. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1665 фонда с 31375 архивни единици, 518 спомена,  284 частични постъпления, 934 снимки и албуми.


Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 1106.99 линейни метра с 3282 архивни фонда (3212 учрежденски и 70 лични) и общ брой  113 857 архивни единици, 582 частични постъпления и 1315 спомена. Застрахователният фонд се състои от 81 885 кадъра негатив.
Началник отдел: Гергана Димитрова 
 
Контакти
Адрес:
6600 гр. Кърджали
ул. „Софроний Врачански“ № 3

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Пазара“: автобусни линии № 5, 6, 13, 20, 26 и 113
Възможности за паркиране: платени паркинги в района на „Общински пазар“ и паркинги в жилищна зона около сградата на архива

тел.: (0361) 62 778 – началник отдел
        (0361) 62 653 – читалня на архива
GSM: 0887 027 207
e-mail: kardzhali@archives.government.bg


Работно време на читалнята на ОДА – Кърджали за обслужване на потребители на архивна информация: 
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG96UNCR75273154636201
Банка: УниКредит Булбанк – Пловдив
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0141