Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Ръководство на ДАА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАА

Доц. д-р Михаил Груев

Роден на 25 октомври 1971 г. в София. Завършил специалност история в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1994 г.). Доктор по история с дисертация на тема „Българите мюсюлмани в държавната политика на България (1944-1959 г.)“ (2001).

Преподавател по съвременна българска история и етнология на етническите групи в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Асистент и старши асистент (2002), главен асистент (2003) и доцент (2009) в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител на катедрата от 2011 г. Бил е гост-лектор в университетите в Мюнхен, Саарбрюкен, Белград и др.

Автор е на три монографии и на студии и статии по проблемите на „възродителния процес", колективизацията на българското село, комунистическия елит и пр. 
Владее немски и английски език, ползва руски език.

От 5 март 2015 г. е председател на Държавна агенция „Архиви“.

тел. 02/ 9400 101
e-mail: M.Gruev@archives.government.bgЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
 


ГЛАВЕН СЕКРЕТАРИНСПЕКТОРАТ