Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Монтана


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Монтана, включва като отдели държавните архиви  в областните центрове Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.  Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив –  Монтана се ръководи  и представлява от директор.  Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив"  по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Анна Динева

Контакти
Адрес:
3400 гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 38

Лесен достъп до дирекция РДА - Монтана с обществен транспорт:
  • няма обществен транспорт, който да свързва автогарата и архива; 
  • автобус № 6 свързва вътрешността на града и архива, спирка на ул. „Генерал Столетов“ № 1
Възможности за паркиране: паркинг на ул. Генерал Столетов № 1 до магазин Богат беден
 
Тел.: (096) 301104 
e-mail:  A.Dineva@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG62UBBS80023106150408
Банка:   ОББ АД – Монтана
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0259