Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Велико Търново


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Велико Търново, включва като отдели държавните архиви в областните центрове Велико ТърновоГабровоРусеРазград и Силистра. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив – Велико Търново се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Ивелина Димитрова

Контакти
Адрес:
5000 гр. Велико Търново
ул. „Читалищна“ № 2, п.к. 138

Лесен достъп до дирекция РДА - Велико Търново с обществен транспорт:
  • Община В.Търново – автобус №№ 20, 40,50 и 110
  • Спирка „Качица“ – автобус № 20 и 110
  • Квартал „Зона“ и спирка „Кооперативен пазар“ – автобус №№ 50, 20 и 110
  • Квартал „Картала“ и „Акация“ – автобус № 40
  • Спирка „Беляковско шосе“ – автобус №№ 40 и 110
  • Квартал „Чолаковци“ Община В.Търново – автобус № 110
Възможности за паркиране: възможност за платен паркинг на ул. „Читалищна“, където се намира административната сграда на ДА – В. Търново
 
Тел.: (062) 621730
e-mail: I.Karailieva@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049