Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Варна


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Варна, включва като отдели държавните архиви в областните центрове ВарнаДобричШумен и Търговище.  Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив – Варна се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Гинка Колева

Контакти
Адрес: 
9000 Варна, ул. „Преслав“ № 52  

Лесен достъп до дирекция РДА - Варна с обществен транспорт:
  • спирка „Козирката“: автобус л. № 7, 9, 28, 29, 31а и 32
  • спирка „Матроски клуб“: автобус л. № 10, 13, 14, 28 и 122
  • спирка „Д. Дебелянов“: автобус л. № 17, 17а, 39, 46, 60, тролейбус л. № 82 и 83
Възможности за паркиране: места с режим „синя зона”
 
Тел.: (052) 646 472
e-mail: G.Koleva@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG72STSA93003106873001
БАНКА ДСК ЕАД – Варна
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0034