Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Регионален държавен архив – Бургас


Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Бургас, включва като отдели държавните архиви в областните центрове БургасСливенСтара Загора и Ямбол. Дирекцията  провежда единната политика в областта на архивното дело в региона.

Регионален държавен архив – Бургас  се ръководи и представлява от директор. Директорът организира, координира и контролира специализираната дейност на отделите "Държавен архив" по издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документите на областните и общинските администрации, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции и обществени организации на територията на съответните области и общини, на органи, организации и значими личности от местно значение, както и финансово-счетоводното и административното им обслужване в рамките на предоставените им правомощия.

Директор: Данка Георгиева

Контакти
Адрес:
8000 Бургас
к-с „Славейков“, ул. „Проф. Яким Якимов“ № 25

Лесен достъп до дирекция РДА - Бургас с обществен транспорт:
  • спирка „Блок 35 С1А“: автобус л. № 12 и  Б12
  • спирка „Янко Комитов 20А“: автобус л. № Б2, 9 и 11
  • спирка „Треминал Славейков“: автобус л. № Б2, Б12, 7, 7А,  9, 11 и 12. Терминалът е последна спирка на автобусите, спиращи и на спирки „Блок 35 С1А“ и „Янко Комитов 20А“
Възможности за паркиране: свободно паркиране
 
Тел.: (056) 860 412
e-mail: D.Georgieva@archives.government.bg

Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023