Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1874–1948). Част І.Пътеводител по архивните фондове (1874–1948). Част І. (PDF 21,50 Mb)
1975 г., Стара Загора
Пътеводителят представя характеристики на 771 фонда за периода до 1944 г. Систематизирани са в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Транспорт и съобщения; 5. Търговия; 6. Финанси, кредит и спестовност; 7. Просвета, култура, бит; 8. Здравеопазване; 9. Обществено-политически живот; 10. Религия; 11. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните в пътеводителя фондове; Именен указател; Географски указател; Списък на съкращенията.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1977). Част ІІ.Пътеводител по архивните фондове (1944–1977). Част ІІ. (PDF 12,37 Mb)
1983 г., Стара Загора
Пътеводителят представя 920 анотирани архивни фонда за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука и култура; 5. Физкултура и спорт; 6. Здравеопазване; 7. Лични фондове. Приложения: Списък на неанотираните архивни фондове и частични постъпления; Именен указател; Географски указател; Списък на употребените съкращения.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"