Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Пътеводители


Пътеводител по архивните фондове (1866–1944)Пътеводител по архивните фондове (1866–1944) (PDF 3,36 Mb)
1976 г., Силистра
Пътеводителят представя комплектуваните в архива фондове за периода до 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Държавна власт и управление; 2. Промишленост; 3. Селско и горско стопанство; 4. Строителство и благоустройство; 5. Търговия; 6. Финанси, кредит и спестовност; 7. Просвета, наука, култура; 8. Здравеопазване; 9. Обществено-политически живот; 10. Религия; 11. Лични фондове. Приложения: Географски указател; Именен указател; Въпросно-предметен указател; Списък на употребените съкращения.
Пътеводител по архивните фондове (1944–1980)Пътеводител по архивните фондове (1944–1980) (PDF 8,35 Mb)
1986 г., Силистра
Пътеводителят педставя комплектуваните в архива фондове за периода след 1944 г., систематизирани в следните раздели: 1. Местни органи на власт и управление; 2. Обществено-политически живот; 3. Народно стопанство; 4. Просвета, наука, култура; 5. Здравеопазване и социални грижи; 6. Физкултура, спорт и туризъм; 7. Лични фондове; 8. Списък на неанотираните фондове, колекции и частични постъпления. Приложения: Географски указател; Указател на личните имена; Списък на употребените съкращения; Библиография на справочните издания на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Силистра.


  Вижте и останалите пътеводителите на Държавна агенция "Архиви"